Vredenseweg 170 A, 7113 AE Winterswijk Henxel
gebouwmarijke@gmail.com

Stichting Gebouw Marijke

Stichting Marijke is opgericht om het beheer en de exploitatie van de gymzaal bij de Emmaschool in Winterswijk over te nemen.

Hoofdlijnen Beleidsplan

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting

Ontmoeten, ontdekken en ontspannen. Deze 3 woorden geven de functie aan van het buurthuis. Jong en oud moeten gebruik kunnen maken van het buurthuis. Dit versterkt de gemeenschapszin en daarmee de leefbaarheid

Wijze van verwerving van inkomsten

De inkomsten worden gehaald uit de verhuur en donaties van de Naobers van Stichting Gebouw Marijke.

Beheer en besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen wordt beheerd door de Stichting. Deze bestaat uit een bestuur van 5 personen. Het geld word besteed aan de optimalisering van het gebouw, en de activiteiten die aansluiten bij de doelstelling. Komende jaren zal het gebouw gemoderniseerd en verduurzaamd worden.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

NaamFunctie
Marco EbbersVoorzitter
Simone HijinkSecretaris
Remon JentinkPenningmeester
Wilbert van LochemBestuurslid
Sharon Schröder-Groot JebbinkBestuurslid

                     

Beloningsbeleid bestuur:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Zie voor een uitgebreide uitleg het volgende artikel in Achterhoeks Nieuws. Artikel Achterhoek Nieuws